Giới thiệu chung về "GBH 3-28 DRE Professtion"

Công suất   : 800 W
Lực đập  : 0 - 3.5 J
Phạm vi khoan  
Khoan Bêtông  : 4 - 32 mm
Khoan Thép  : 13 mm
Khoan Gỗ : 30 mm
Tốc độ không tải   : 0-900 v/p
Tốc độ đập : 0 - 4000 l/p
Trọng lượng : 3.5  kg

< Trở lại

Thông tin liên quan khác