Giới thiệu chung về "GBM 1000 RE Professional"

Công suất   : 320 W
Khoan thép  : 10 mm
Khoan gỗ : 20 mm
Tốc độ không tải : 0-2.500 v/p
Trọng lượng   : 1.1 kg

< Trở lại

Thông tin liên quan khác