Giới thiệu chung về "GBM 32-4 Professional"

Công suất   : 1500 W
Khoan thép  : 32 mm
Khoan nhôm  : 50 mm
Khoan gỗ : 70 mm
4 Tốc độ  : 210/330/470/740 v/p
Trọng lượng   : 7.3 kg

Thông số kỹ thuật của "GBM 600 Professional"

: Điều khiển tốc độ điện tử
: Đảo chiều

< Trở lại

Thông tin liên quan khác