Giới thiệu chung về "GBM 600 Professional"

Công suất   : 320 W
Khoan thép  : 6.5 mm
Khoan nhôm  : 6.5 mm
Khoan gỗ : 13 mm
Tốc độ không tải : 0-4200v/p
Trọng lượng   : 1 kg

Thông số kỹ thuật của "GBM 600 Professional"

: Điều khiển tốc độ điện tử
: Đảo chiều

< Trở lại

Thông tin liên quan khác