Giới thiệu chung về "GDM 13-34 Professional"

Công suất : 1.300 W
Đường kính đĩa cắt : 110 mm
Chiều sâu cắt tối đa :  34 mm
Mặt đế : 100 x 190 mm
Tốc độ không tải  : 12.000 v/p
Trọng lượng : 2.8 kg

< Trở lại

Thông tin liên quan khác

Dữ liệu đang được cập nhật.