Giới thiệu chung về " GOL 26 D Professional"

Đơn vị đo 

: 3600

Sai số : 1.6mm/30m
Độ phóng đại  : 100m/26x
Sai số góc

 : 10

Độ chống nước và bụi : IP 54
Khối lượng  : 170 g

< Trở lại

Thông tin liên quan khác

Dữ liệu đang được cập nhật.